نتایج آزمایش ارزش غذایی عسل فرآوری شده | بازرگانی هدایت

نتایج آزمایش ارزش غذایی عسل فرآوری شده

نتایج آزمایش ارزش غذایی عسل فرآوری شده

آزمون های مربوط به میزان کالری، چربی ، کلسترول، نمک، فیبر،پرولین،پلی فنل،آنتی اکسیدان،زعفران، انواع ویتامین و مواد معدنی بر روی نمونه انجام شده است که مقادیر مربوط به ارزش غذایی این محصول در جدول ذیل قابل مشاهده است.

درباره نویسنده